Almeva - Diametru 80, pentru cazane cu condensare

CodeName
8654Extensie , 80 mm, l = 0.25 m, PPH-A

Extensie , 80 mm, l = 0.25 m, PPH-A
8547Extensie 80 mm, l = 0.5 m, PPH-A

Extensie 80 mm, l = 0.5 m, PPH-A
8548Extensie 80 mm, l = 1 m, PPH-A

Extensie 80 mm, l = 1 m, PPH-A
8549Extensie 80 mm, l = 2 m, PPH-A

Extensie 80 mm,  l = 2 m, PPH-A
8550Secțiune cu ușiță de inspecție, 80 mm, PPH-A

Secțiune cu ușiță de inspecție, 80 mm, PPH-A
8567Cot 90°, 80 mm, PPH-A

Cot 90°, 80 mm, PPH-A
8566Cot 45°, 80 mm, PPH-A

Cot 45°, 80 mm, PPH-A
8551Cot 90° cu ușiță de inspecție, 80 mm, PPH-A

Cot 90° cu ușiță de inspecție, 80 mm, PPH-A
8869Distanțier coș 125 mm pentru țevi PP

Distanțier coș 125 mm pentru țevi PP
8579Grilaj cu deschidere, diam. 80, pentru PPH-A

Grilaj cu deschidere, diam. 80, pentru PPH-A
8555Terminație coș, diam. 80 mm, PPH-A, cu placă 40x40 cm

Terminație coș, diam. 80 mm, PPH-A, cu placă 40x40 cm
Regulus : Products : Evacuare fum : Almeva - Diametru 80, pentru cazane cu condensare