Centrální a lokální rekuperační jednotky [en]

Ventilačnú rekuperačnú jednotku pre celý objekt je potrebné zvoliť takú, ktorá umožňuje reguláciu prietoku vzduchu. Potreba výmeny vzduchu je v priebehu dňa a v priebehu jednotlivých dní v týždni odlišná. Objekt je potrebné vetrať i v čase, kedy v ňom nikto nie je, ale podstatne menej. V období, kedy je potrebné vetrať prázdný objekt stačí vymeniť vzduch v objekte zhruba raz za 6 hodín, v prípade bežného užívania objektu sa odporúča výmena vzduchu raz za dve hodiny a pri intenzívnom vetraní je potrebné vymeniť vzduch za dobu kratšiu ako je jedna hodina. Preto by vetracia jednotka mala mať maximálny hodinový výkon minimálne rovný objemu vetranej (obytnej) časti objektu.

Vedľa veľkých centrálnych rekuperačných jednotiek je do jednotlivých miestností možno navrhnúť lokálnu rekuperačnú jednotku. Tieto jednotky sú určené hlavne pre rekonštrukcie objektov, kde je treba riešiť vzniknutý problém s vlhkosťou. Dochádza k tomu hlavne po výmene starých netesných okien za okna tesné. Výhoda lokálnej rekuperačnej jednotky je jednoznačne v jednoduchosti inštalácie, lebo odpadajú všetky vzduchotechnické rozvody, pretože ide väčšinou o jednotky umiestnené priamo v obvodovej stene objektu. To je však zároveň pomerne limitujúci faktor, lebo sa v tomto priestore nachádzajú ako ventilátory, tak tiež samotný rekuperačný výmenník. Účinnosť rekuperácie lokálnej rekuperačnej jednotky býva z tohto dôvodu o niečo nižšia, ako u jednotky centrálnej. Je nutné brať ohľad na lokálnu rekuperačnú jednotku tiež ako na možný zdroj hluku vo vetranej miestnosti. Tzn. informovať sa u dodávateľov na hlučnosť, možnosť riadenia (viac stupňov výkonu = lepšia bilancia rekuperácie) a tiež akým spôsobom sa vykonáva u konkrétnej jednotky odvod kondenzátu. U centrálnych rekuperačných jednotiek sa občas navrhuje trochu sporný zemný register.

Regulus : Products : Ventilare cu recuperarea căldurii : Větrání s rekuperací [en] : Centrální a lokální rekuperační jednotky [en]