1x 80 mm terminal, diam. 125 mm, cu trecere prin acoperi? (50 x 50 cm)

măreşte imagine: 1x 80 mm terminal, diam. 125 mm, cu trecere prin acoperi? (50 x 50 cm)
Code: 11259
Marking: A5023169
Availability: In stock
 
Package: žádný
Package dimensions : 51 x 22 x 92 cm
Packing weight : 4.395 kg
Bulk pack: žádný 9


Regulus : Products : Evacuare fum : Diametru 80 PP, pentru cazane cu condensare : 1x 80 mm terminal, diam. 125 mm, cu trecere prin acoperi? (50 x 50 cm)