Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către administratorul Regulus Romterm SRL, număr de identificare: RO 31292940, cu sediul social în Oradea, Str. Sztarill Ferenc Nr 2, , Jud Bihor, România , telefon: 0359/425922, e-mail: sales.romania@regulus.eu (denumit în continuare "administratorul") în scopul ofertării produselor din portofoliul societății.

Declarația administratorului:
  1. Administratorul declară că va colecta datele cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat și le va prelucra numai în conformitate cu scopul pentru care au fost colectate. Angajații operatorului sau alte persoane fizice care prelucrează date cu caracter personal în baza unui contract cu operatorul și alte persoane sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal, chiar și după încetarea contractului de muncă sau a activității.

  2. Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în acest scop nu vor fi transmise niciunui alt destinatar.

  3. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul care a fost dat înainte de retragerea acestuia.

  4. Nu sunteți obligat să vă dați consimțământul! Dacă nu vă dați consimțământul, nu vă puteti expune la nicio consecință negativă din partea administratorului.

  5. Aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, corectarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor. Solicitările dvs. vor fi întotdeauna evaluate și soluționate în mod corespunzător, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului general privind protecția datelor și ale legislației conexe.

  6. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

  7. La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu există un proces decizional automatizat sau o prelucrare care ar consta în utilizarea acestora pentru a evalua anumite aspecte ale persoanei dumneavoastră (de exemplu, pentru a analiza sau estima aspecte legate de performanța dumneavoastră profesională, situația economică, starea de sănătate, preferințele personale etc.) .

  8. În cazul în care administratorul intenționează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, veți fi întotdeauna informat în prealabil cu privire la acest alt scop și la alte fapte conexe, iar măsurile ulterioare vor fi luate în conformitate cu legislația aplicabilă.

  9. Vă puteți exercita drepturile prevăzute la punctele 3 și 5 în următoarele moduri: